Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Welstandscommissie

De Welstandscommissie adviseert de gemeente over de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen. Het advies van de commissie geeft aan of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk - zowel op zichzelf als in de omgeving - voldoet aan redelijke eisen van welstand. De Welstandscommissie is een commissie van onafhankelijke deskundigen.

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Hulst zijn de criteria opgenomen waarop de welstandsbeoordeling wordt gebaseerd. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit geeft antwoord op de vraag of het bouwwerk past in zijn omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de redelijke eisen van welstand zijn.

Op het moment dat u wilt bouwen moet er een welstandsbeoordeling plaatsvinden. Degene die een plan heeft ingediend kan dit zelf toelichten in de vergadering van de Welstandscommissie.
Het kan wenselijk zijn dat u een zogenaamd schetsplan (bouwplan vooroverleg) indient. Hierdoor maakt u geen onnodige kosten voor de wijzigingen in een uitgewerkte bouwtekening, wanneer ten gevolge van het advies van de Welstandscommissie wijzigingen in het bouwplan noodzakelijk zijn. Vergunningsvrije bouwwerken worden vooraf niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. In uitzonderlijke gevallen kan er nog wel achteraf een welstandstoets plaatsvinden.

De Welstandscommissie vergadert op donderdagmiddag in de oneven weken. De vergaderingen vinden plaats in het Stadskantoor (in de Multimediaruimte) te Hulst, starten om 14:00 uur en zijn openbaar. Mocht u bij deze vergadering aanwezig willen zijn dan kunt u zich aanmelden bij de receptie van de Gemeentewinkel.

Samenstelling welstandscommissie

Voorzitter: De heer M. Raaijmakers
Secretaris: De heer N. van Roeyen
Commissieleden: Mevrouw ir. M. Temme & de heer ir. G. Vermeulen

Vergaderingen 2019

17 januari 2019 - 31 januari 2019

14 februari 2019 - 28 februari 2019

14 maart 2019 - 27 maart 2019

10 april 2019 - 24 april 2019

08 mei 2019 - 22 mei 2019

05 juni 2019 - 19 juni 2019

03 juli 2019 - 11 juli 2019

14 augustus 2019 - 28 augustus 2019

Vergaderingen 2018

30 augustus 2018

13 september 2018 - 27 september 2018

11 oktober 2018 - 25 oktober 2018

8 november 2018 - 22 november 2018

6 december 2018 - 20 december 2018