Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

HEIKANT- Julianastraat: onbepaalde tijd
HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd
HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m juli 2019
HULST - Lyceumstraat & Emmalaan: t/m juli 2019
HULST - Van der Maelstedeweg: t/m 10 mei 2019
KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: 6 t/m 10 mei 2019
HULST - Grote Zwanenstraat: 3 mei 2019
GRAAUW - Oude Kaai: 7 mei 2019

 

HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m juli 2019

In verband met de bouwwerkzaamheden op de hoek Frans van Waesberghestraat / Overdamstraat wordt de Frans van Waesberghestraat te Hulst tot en met uiterlijk vrijdag 19 juli 2019 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de Frans van Waesberghestraat gelegen tussen de Vestdijkstraat en de Steenstraat.
Dit deel van de straat wordt ingericht als opslagterrein ten behoeve van het bouwproject Residentie Gravenhof.

Het verkeer vanuit de Frans van Waesberghestraat kan via de Vestdijkstraat of de Grote Zwanenstraat de weg vervolgen. Voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van het trottoir van de Frans van Waesberghestraat. Fietsers moeten omrijden.
Eveneens wordt de Visbrug te Hulst, gelegen tussen de Overdamstraat en ’s-Gravenhofplein, de gehele bouwperiode afgesloten voor voetgangers. Deze afsluiting is nodig om de veiligheid van de voetgangers te garanderen.

 

HULST - Van der Maelstedeweg: t/m 10 mei 2019

Tot en met vrijdag 10 mei 2019 is er verkeershinder op de Van der Maelstedeweg te Hulst. Ter hoogte van het fietsersbrugje wordt daar door Waterschap Scheldestromen een duiker aangelegd.

In verband met deze werkzaamheden is ter plaatse in de genoemde periode sprake van een halve wegafsluiting. Het verkeer kan passeren over één rijbaan, hetgeen mogelijk voor verkeershinder zorgt.

 

HULST - Grote Zwanenstraat: 3 mei 2019

Op vrijdag 3 mei 2019 is de Grote Zwanenstraat te Hulst afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de Beestenmarkt en de Grote Markt. De afsluiting vindt plaats vanaf 7.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur.

Het doorgaande verkeer wordt tijdens de wegafsluiting omgeleid via de Beestenmarkt.
De wegsluiting is nodig vanwege het plaatsen van een verhuiswagen bij het pand Grote Zwanenstraat 13.

 

GRAAUW - Oude Kaai: 7 mei 2019

Op dinsdag 7 mei 2019 is de Oude Kaai te Graauw afgesloten voor het doorgaande verkeer. De afsluiting vindt plaats vanaf 8.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur.

Het doorgaande verkeer wordt tijdens de wegafsluiting omgeleid.
De wegsluiting is nodig vanwege het plaatsen van een verhuiswagen bij het pand Oude Kaai 42.

 

HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd

Het ’s-Gravenhofplein te Hulst is voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan slechts nog op een klein deel (links) van het plein worden geparkeerd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in het plangebied De Nieuwe Bierkaai.

Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Vismarkt wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de bouw van Residentie Gravenhof. Een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein wordt gebruikt voor opslag van bouwmateriaal voor deze werken. Daarnaast werd in oktober 2018 op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein gestart met de bouw van appartementencomplex De Brouwerij.
De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.

 

KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: 6 t/m 10 mei 2019

Vorig jaar is in de Cloosterstraat in Kloosterzande de riolering vernieuwd. Daarnaast werden deze straat én het Poolsplein heringericht. De werkzaamheden zijn in februari 2019 afgerond; dit met uitzondering van de bovenste laag asfalt. Die moet nog worden aangebracht.

Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, is droog weer noodzakelijk. Het asfalteren van het wegdek in de Cloosterstraat en het Poolsplein staat gepland op donderdag 9 mei 2019.
Als blijkt dat er (teveel) regen wordt verwacht, is het noodzakelijk de werkzaamheden uit te stellen. Zodra een besluit tot uitstel wordt genomen, wordt u hierover geïnformeerd.

Wegafsluiting
In verband met de asfalteringswerken zijn vanaf maandag 6 mei tot en met vrijdag 10 mei 2019 de Cloosterstraat en het Poolsplein (hoofdrijbaan, niet de parallelweg) afgesloten voor het verkeer.
Ook de kruising van de Cloosterstraat/Groenendijk/Poolsplein en de kruising Cloosterstraat/Hulsterweg zijn in die periode afgesloten.
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer ter plaatse omgeleid.

Op 6, 7 en 8 mei 2019 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Op donderdag 9 mei 2019 staat de asfaltering gepland en op vrijdag 10 mei 2019 wordt de belijning en dergelijke aangebracht.

 

HULST - Lyceumstraat & Emmalaan: april t/m juli 2019

Er worden rioolwerken uitgevoerd in de Lyceumstraat en Emmalaan te Hulst. Na het rioolwerk worden de betreffende straatgedeelten heringericht. Het gaat om het gedeelte van de Lyceumstraat vanaf huisnummer 1 t/m 13 en 2 t/m 18. In de Emmalaan gaat het om het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 1, 2 en 3. De totale werkzaamheden nemen naar verwachting t/m juli 2019 in beslag.

De afgelopen maanden is door DNWG gewerkt ter plaatse aan de kabels en leidingen. Deze werken zijn ondertussen afgerond. Nu kan het rioolwerk van start gaan.
Het werk wordt in fasen uitgevoerd:    
Fase 1: gedeelte Emmalaan
Fase 2: kruising Emmalaan/Lyceumstraat
Fase 3: gedeelte Lyceumstraat.

Wegafsluiting
Maandag 15 april 2019 werd de Emmalaan ter hoogte van de huisnummers 1, 2 en 3 afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting duurt tot de tweede helft van juni 2019. De betreffende woningen zijn dan enkel te voet bereikbaar. De overige woningen blijven bereikbaar. Hiervoor wordt het voetpad ter hoogte van Emmalaan 7 tijdelijk toegankelijk gemaakt voor gemotoriseerd verkeer.
    
Als de rioolwerken in de Emmalaan ter hoogte van huisnummers 1, 2 en 3 zijn afgerond, wordt tijdelijke verharding aangebracht. Daarna start fase twee. Dit zal naar verwachting begin mei 2019 zijn.
De herinrichting van de straatgedeelten vindt plaats als de rioolwerken zijn afgerond. Het straatwerk volgt vrijwel direct na het rioolwerk.

De opslag van materialen voor deze werken gebeurt voornamelijk aan de Glacisweg – aan de zijde van het Ravelijn.

 

HEIKANT: Julianastraat: tot zomer 2020

In Heikant is de Julianastraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de straat, gelegen tussen de Oud Ferdinandusdijk en de Driehoefijzerstraat.
Ter plaatse wordt door DNWG gewerkt aan de kabels en leidingen. Dit werk vindt plaats voorafgaand aan de herinrichting van de straat.

De kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit, telefonie en datacommunicatie worden vernieuwd en omgelegd. Dat is een hele klus. Die gaat nog tot medio juli 2019 duren.
Daarna kunnen de rioolwerken en de herinrichtingswerken in de straat van start gaan.  Het streven is om het totale project voor de zomer 2020 af te ronden.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

 

 

Wegafsluiting