Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

GRAAUW/ZANDBERG - Willem Hendrikstraat : t/m 19 juni 2019
GRAAUW - Schenkeldijk: t/m 19 juni 2019
HEIKANT- Julianastraat: onbepaalde tijd
HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd
HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m juli 2019
HULST - Lyceumstraat & Emmalaan: t/m juli 2019
HULST - binnenstad: 16 juni 2019
HULST - binnenstad: 22 juni 2019
HULST - binnenstad: 23 juni 2019

HULST - Kleine Bagijnestraat e.o.: t/m medio november 2019
HULST - Houtmarkt/Paardenmarkt: 21 juni 2019
KLOOSTERZANDE - Hof te Zandeplein: 29 juni 2019
KLOOSTERZANDE - wielerronde: 8 juli 2019

SINT JANSTEEN - De Schommeling eo: 17 juni t/m 21 juni 2019
GEMEENTE HULST - DIVERSE LOCATIES - BinckBank Tour: 11 & 12 augustus 2019

 

GRAAUW/ZANDBERG - Willem Hendrikstraat: t/m 19 juni

Waterschap Scheldestromen gaat werkzaamheden uitvoeren in de Willem Hendrikstraat te Graauw en Zandberg. Het werk wordt in delen uitgevoerd. Ter plaatse worden reparaties uitgevoerd aan de asfaltverharding.
In de periode van donderdag 13 juni tot en met woensdag 19 juni 2019 staat het werk gepland in het gedeelte van de Willem Hendrikstraat, gelegen tussen de Beerweg en de Graauwse Kreekweg te Graauw.

In verband met deze werken is de Willem Hendrikstraat in de genoemde perioden tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Nadere informatie: www.scheldestromen.nl of via tel. 088-2461000.

 

GRAAUW - Schenkeldijk: t/m 19 juni

Waterschap Scheldestromen gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Schenkeldijk te Graauw. Deze werken worden uitgevoerd tot en met woensdag 19 juni 2019. Ter plaatse worden reparaties uitgevoerd aan de asfaltverharding.
In verband met deze werken is de Schenkeldijk tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Nadere informatie: www.scheldestromen.nl of via tel. 088-2461000.

 

HEIKANT-Julianastraat: tot zomer 2020

In Heikant is de Julianastraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de straat, gelegen tussen de Oud Ferdinandusdijk en de Driehoefijzerstraat.
Ter plaatse wordt door DNWG gewerkt aan de kabels en leidingen. Dit werk vindt plaats voorafgaand aan de herinrichting van de straat.

De kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit, telefonie en datacommunicatie worden vernieuwd en omgelegd. Dat is een hele klus. Die gaat nog tot medio september 2019 duren.
Daarna kunnen de rioolwerken en de herinrichtingswerken in de straat van start gaan.  Het streven is om het totale project voor de zomer 2020 af te ronden.

 

HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m juli 2019

In verband met de bouwwerkzaamheden op de hoek Frans van Waesberghestraat / Overdamstraat wordt de Frans van Waesberghestraat te Hulst tot en met uiterlijk vrijdag 19 juli 2019 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de Frans van Waesberghestraat gelegen tussen de Vestdijkstraat en de Steenstraat.
Dit deel van de straat wordt ingericht als opslagterrein ten behoeve van het bouwproject Residentie Gravenhof.

Het verkeer vanuit de Frans van Waesberghestraat kan via de Vestdijkstraat of de Grote Zwanenstraat de weg vervolgen. Voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van het trottoir van de Frans van Waesberghestraat. Fietsers moeten omrijden.
Eveneens wordt de Visbrug te Hulst, gelegen tussen de Overdamstraat en ’s-Gravenhofplein, de gehele bouwperiode afgesloten voor voetgangers. Deze afsluiting is nodig om de veiligheid van de voetgangers te garanderen.

 

HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd

Het ’s-Gravenhofplein te Hulst is voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan slechts nog op een klein deel (links) van het plein worden geparkeerd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in het plangebied De Nieuwe Bierkaai.

Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Vismarkt wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de bouw van Residentie Gravenhof. Een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein wordt gebruikt voor opslag van bouwmateriaal voor deze werken. Daarnaast werd in oktober 2018 op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein gestart met de bouw van appartementencomplex De Brouwerij.
De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.

 

HULST - Lyceumstraat & Emmalaan: t/m juni 2019

Sinds april 2019 wordt in de Lyceumstraat en Emmalaan te Hulst gewerkt. Deze werkzaamheden verlopen voorspoedig. De riolering is ter plaatse ondertussen vernieuwd. Nu wordt gewerkt aan de herinrichting van beide straten.

Het gaat om het gedeelte van de Lyceumstraat vanaf huisnummer 1 t/m 13 en 2 t/m 18. In de Emmalaan gaat het om het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 1, 2 en 3.

Wegafsluitingen
Op dit moment wordt er gewerkt in de Lyceumstraat. De verwachting is dat  het gehele werk op vrijdag 21 juni 2019 is afgerond. Dan kan ook de Lyceumstraat weer worden opengesteld voor het verkeer.

 

HULST - Binnenstad: 16 juni 2019 - Dweildag

Op zondag 16 juni 2019 vindt voor de 26e keer de Hulster Dweildag plaats. In verband met de Dweildag worden die dag in de binnenstad diverse straten afgesloten voor het verkeer.

De straten die op zondag 16 juni 2019 zijn afgesloten, zijn: Gentsestraat, Grote Markt (rijbaan), Steenstraat, Overdamstraat, Vismarkt en Cornelis de Vosplein. Daarnaast zijn ook de volgende hoeken afgesloten voor het verkeer: Lange Nieuwstraat / Kleine Bagijnestraat, Overdamstraat / Minderbroedersstraat, Lange Nieuwstraat / Zomerstraat, Grote Bagijnestraat / Kreupelstraat, Pierssenstraat / Steenstraat en Frans van Waesberghestraat / Grote Zwanenstraat.
Deze straten zijn afgesloten vanaf 11.00 uur tot 19.00 uur.

Tijdens de afsluiting zijn de Houtmarkt, Paardenmarkt, Solmsbolwerk en de Grote Markt slechts beperkt bereikbaar. U bereikt deze vanaf de Grote Bagijnestraat via de Kreupelstraat en de Tuinstraat. Dit gebied kan worden verlaten via de Houtmarkt en de Kleine Bagijnestraat.

Bij de diverse afsluitingen staan verkeersregelaars, die het verkeer in goede banen leiden.

Tijdens de Dweildag is de binnenstad niet bereikbaar voor vrachtverkeer.

 

HULST - Houtmarkt/Paardenmarkt: 21 juni 2019

Op vrijdag 21 juni 2019 zijn de Houtmarkt en de Paardenmarkt te Hulst gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Het gaat om het gedeelte gelegen tussen de kruising Houtmarkt/Kleine Bagijnestraat en de hoek Paardenmarkt/Asscheboomgaard. De afsluiting vindt plaats vanaf 6.30 uur tot 12.00 uur. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

De wegafsluiting heeft te maken met de bouwwerkzaamheden aan de Houtmarkt te Hulst.

Doorgaand verkeer vanaf Cornelis de Vosplein richting de Graauwse Poort te Hulst blijft tijdens deze wegafsluiting mogelijk.

 

HULST - Binnenstad: 22 juni 2019 - Reijnaertbraderie

Op zaterdag 22 juni 2019 vindt in de binnenstad van Hulst de Reynaertbraderie plaats. In verband met de braderie zijn de Grote Markt, het Cornelis de Vosplein en de Steenstraat te Hulst afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dat is van 6.00 tot 18.00 uur.
Het verkeer wordt in de binnenstad ter plaatse omgeleid.

In de genoemde straten geldt ook een parkeerverbod – dat is van kracht vanaf 6.00 tot 18.00 uur, zodat de kraampjes en verkoopwagens kunnen worden geplaatst.

 

HULST - Binnenstad: 23 juni 2019 - Musicdays

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 vindt in de binnenstad van Hulst de Musicdays WAK plaats. In verband met de Musicdays WAK zijn op zondag 23 juni 2019 de Grote Markt, het Cornelis de Vosplein en de Steenstraat te Hulst afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dat is van 9.00 tot 18.00 uur.
Het verkeer wordt in de binnenstad ter plaatse omgeleid.

Op de Grote Markt te Hulst geldt op zondag 23 juni 2019 ook een parkeerverbod – dat is van kracht vanaf 9.00 tot 18.00 uur.

 

HULST - Kleine Bagijnestraat e.o.: t/m medio november 2019

Eind 2019 wordt gestart met de werkzaamheden in de binnenstad van Hulst. De werkzaamheden vinden plaats in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg te Hulst. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een nieuw gescheiden rioolstelsel en het herinrichten van wegen, trottoirs en pleinen met nieuwe straatbaksteen en natuursteen.

Voorafgaand aan deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. MVOI b.v. is namens DNWG inmiddels begonnen aan deze werkzaamheden.

Wegafsluitingen
In verband met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen is het onvermijdelijk om straten af te sluiten. Deze werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd.
Fase I:    Tot en met donderdag 18 juli 2019 wordt het Schuttershof te Hulst afgesloten voor doorgaand verkeer. Het is tijdens deze periode dan ook niet mogelijk om de binnenstad van Hulst in te rijden via de Graauwse Poort.
Fase II:    Tot en met dinsdag 16 juli 2019 wordt de Kreupelstraat te Hulst afgesloten voor het verkeer.
Fase III:    Vanaf maandag 17 juni t/m vrijdag 19 juli 2019 wordt de Tuinstraat te Hulst afgesloten voor het verkeer. Betreft het gedeelte tussen de Asscheboomgaard en Steenpit. Het gedeelte van de Tuinstraat tussen de Kleine Bagijnestraat en Steenpit is tijdelijk tweerichtingsverkeer. De Minnebrugstraat is tijdens de werkzaamheden aan de Tuinstraat bereikbaar.

Na de bouwvakvakantie gaat DNWG verder met de werkzaamheden in de Kleine Bagijnestraat te Hulst. De werkzaamheden in de Kleine Bagijnestraat wordt in twee fasen uitgevoerd.
Fase IV:    Vanaf maandag 12 augustus t/m vrijdag 20 september 2019 wordt het gedeelte van de Kleine Bagijnestraat, gelegen tussen de Tuinstraat en Schuttershof, afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Fase V:    Vanaf donderdag 22 augustus 2019 wordt het gedeelte van de Kleine Bagijnestraat, gelegen tussen de Houtmarkt en Tuinstraat, afgesloten voor het doorgaande verkeer. Deze afsluiting geldt t/m woensdag 16 oktober 2019.
Fase VI:    Vanaf maandag 9 september t/m vrijdag 15 november 2019 wordt de Paardenmarkt en Houtmarkt te Hulst afgesloten.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

KLOOSTERZANDE - Hof te Zandeplein: 29 juni 2019

 

In verband met 200 jaar bestaan van de brandweer Kloosterzande wordt er op zaterdag 29 juni 2019 een evenement georganiseerd. In verband met dit evenement wordt op zaterdag 29 juni 2019 het Hof te Zandeplein te Kloosterzande afgesloten voor het doorgaande verkeer. De afsluiting geldt vanaf 13.00 uur tot maximaal 21.00 uur. Het verkeer wordt ter plaats omgeleid.

 

KLOOSTERZANDE - Wielerronde: 8 juli 2019

Op maandag 8 juli 2019 is het Wielerronde in Kloosterzande. Dit levert vanaf 18:00 uur tot 22:30 uur verkeershinder op.

De route die de rijders volgen is: Hulsterweg, Cloosterstraat, Europlein, Pastoor Smuldersstraat, Geraniumstraat, Poolsplein, Zoutedijk, Hoek en Bosch en Oudeweg te Kloosterzande.
De straten waar de kermiskoers passeert zijn afgesloten.

Omleiding
Tijdens de wegafsluitingen zijn er omleidingsroutes. Op diverse punten zijn verkeersregelaars actief. Voor de hulpdiensten zijn extra maatregelen getroffen. Zij zijn hiervan op de hoogte.

Parkeerverbod
Er geldt een parkeerverbod in de straten van het parcours op maandag 08 juli 2019 vanaf 17:00 uur tot en met 22:30 uur.

Meer informatie over de kermiskoers vindt u hier

 

SINT JANSTEEN - De Schommeling eo: 17 juni t/m 21 juni 2019

Waterschap Scheldestromen gaat werkzaamheden uitvoeren in De Schommeling, de Maïsweg en een gedeelte van de Heerstraat te Sint Jansteen. Deze werken worden uitgevoerd in de periode van maandag 17 juni tot en met vrijdag 21 juni 2019. Ter plaatse worden reparaties uitgevoerd aan de asfaltverharding.
In verband met deze werken zijn De Schommeling, Maïsweg en het gedeelte van de Heerstraat gelegen tussen de Warandestraat en de Van Hogendorplaan, tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Nadere informatie: www.scheldestromen.nl of via tel. 088-2461000.


GEMEENTE HULST- BinckBank Tour: 11 & 12 augustus 2019

Op maandag 12 augustus 2019 staat de eerste etappe van de BinckBank Tour te gebeuren. Na de start in Beveren – en twee lokale ronden daar – gaat het peloton via Sint-Gillis-Waas en Stekene de grens over. Via de Ellestraat in Heikant rijdt het wielercircus naar verwachting omstreeks 14.00 uur de gemeente Hulst binnen. De renners passeren door een groot gedeelte van de gemeente Hulst. In de Prosperpolder - nabij Nieuw Namen - gaat het peloton weer de grens over. In Kapellebrug rijden ze dan later weer de gemeente Hulst binnen, waarna ze - na nog twee lokale ronden - eindigen in Hulst. De finish ligt op de N290 ter hoogte van Morres Wonen en is voorzien omstreeks 16.20 uur.

Verkeershinder
In Hulst is op 12 augustus 2019 de N290 gelegen tussen de verkeerslichten ter hoogte van Sint Jansteen (De Verrekijker) en de rotonde ter hoogte van Gemeentewerken (Oceanië) afgesloten vanaf 7.00 tot 21.00 uur.  
Daar waar het peloton de wegen in de gemeente Hulst passeert, is het betreffende weggedeelte circa twintig minuten afgesloten voor het verkeer. Verkeersregelaars worden ingezet voor de veiligheid. Verder wordt de wedstrijd begeleid door onder andere politie op motoren.
Omdat de lokale ronde twee keer wordt gereden, is daar sprake van meer hinder. Dit parcours wordt gedurende de gehele tijd dat deze ronde gereden wordt, volledig afgesloten. Dat is maximaal anderhalf uur – vanaf circa 15.00 tot 16.30 uur. Het verkeer mag het parcours dan ook niet kruisen.

Parkeerverbod
Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen parkeerverboden van kracht. Alle verkeersmaatregelen kunt u binnenkort vinden op www.gemeentehulst.nl.
Ook voor het openbaar vervoer heeft de wedstrijd die dag gevolgen. Voor de wijzigingen wordt u verwezen naar de websites van Connexxion en De Lijn.

Ploegenpresentatie op 11 augustus 2019
In verband met de ploegenpresentatie zijn de Grote Markt, het Havenfort, Solmsbolwerk en Oranjebolwerk op 11 augustus 2019 afgesloten. Ook de Gentsestraat wordt omstreeks 13.00 uur afgesloten. Tenslotte is vanaf 16.30 tot circa 19.00 ook geen verkeer mogelijk op de Stationsweg.

Meer informatie over de BinckBank Tour vindt u hier.

 

 

 

Wegafsluiting