Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wmo Maatwerkvoorzieningen

Voor mensen die zich in hun omgeving niet meer zelf kunnen redden zijn er in de gemeente Hulst de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen:

Huishoudelijke voorzieningen
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoelvoorzieningen
Begeleidingsvoorzieningen
(woningaanpassingen, rolstoelen, vervoer met Wmo-pasje en huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding)

Een maatwerkvoorziening wordt verstrekt als Zorg in Natura of als Persoonsgebonden budget (Pgb). Bij Zorg in Natura levert de aanbieder u de voorziening of de dienst en rekent de gemeente deze af. Bij een Persoonsgebonden budget organiseert en regelt u zelf uw zorg of dienst en gebeurt de afhandeling via de Sociale Verzekeringsbank.

Voor de meeste Wmo-voorzieningen bent u een bijdrage verschuldigd. Het CAK stelt de bijdrage vast en int deze ook. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, maar kan niet hoger zijn dan de kostprijs van de voorziening. Meer informatie vindt u bij het CAK, www.hetcak.nl. Daar treft u ook een hulpmiddel voor het berekenen van uw eigen bijdrage (rekenprogramma Zorg thuis).

 

Huishoudelijke ondersteuning

Een schoon huis is voor ieder belangrijk. Voor het schoonhouden van uw huis en tuin kunt u uiteraard terecht bij diverse bedrijven, particulieren en zorginstellingen in en buiten onze gemeente. Voor wie dit geen of onvoldoende oplossing biedt is Wmo-ondersteuning mogelijk. Een schoon huis betekent dat men gebruik moet kunnen maken van een schone woonkamer, keuken, slaapkamer, sanitaire ruimtes en schone gang of trap. Leefbaar staat voor opgeruimd en functioneel om bijvoorbeeld vallen te voorkomen.
De gemeente Hulst heeft twee varianten huishoudelijke ondersteuning: Huishoudelijke hulp én huishoudelijke zorg. Huishoudelijke hulp is ondersteuning bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken. Is er ook ondersteuning nodig bij de organisatie van het huishouden, dan is er sprake van huishoudelijke zorg. Hierbij is sprake van meer gespecialiseerde zorgverlening.

Lukt u niet om uw huishoudelijke werkzaamheden zelf te organiseren of u wilt voorlichting over de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met de Stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op tel. 0114-684700.
 

Vervoersondersteuning

Naast het openbaar vervoer met de bus bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de Haltetaxi. Daarnaast kunt u gebruik maken van de Buurtbus en het zonnetreintje. Mensen die problemen hebben met boodschappen doen kunnen contact opnemen met de Stichting Hulst voor Elkaar om gebruik te maken van de Boodschappen bus. Als bovenstaande vervoersmogelijkheden of carpooling geen of onvoldoende oplossingen bieden voor het vervoersprobleem is het mogelijk om een beroep te doen op het collectief vraagafhankelijk vervoer vanuit de Wmo. U kunt hiervoor contact opnemen met de Stichting Hulst voor Elkaar. Als u in aanmerking komt voor deze Wmo-vervoersondersteuning dan ontvangt u een pasje en een brief met daarin vermeld het maximum aantal zones dat u kunt reizen. Met het pasje kunt u reizen van deur tot deur, onder betaling van een eigen bijdrage per zone en een instapvergoeding. Het samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuws-Vlaanderen, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis is uitvoerder van dit collectief vervoerssysteem.
 

Woonvergoedingen

Als u een beperking heeft en normaal gebruik van uw woning niet (meer) gaat kunt u advies inwinnen bij deskundigen als architecten, bouwadviseurs, aannemers, woningcorporaties wat de mogelijkheden zijn voor woningaanpassing of verhuizing. Als dit niet of onvoldoende leidt tot een oplossing van het woonprobleem is het mogelijk om een beroep te doen op maatwerkondersteuning vanuit de Wmo. U kunt hiervoor contact opnemen met de Stichting Hulst voor Elkaar. Indien nodig wordt de goedkoopste adequate  voorziening vergoed, dat kan ook een verhuizing zijn.
 

Rolstoelvoorzieningen

Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals rollators, krukken en looprekken, zitten niet meer in het basispakket van de zorgverzekering of in de Wmo. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren. Bij een ernstige loopbeperking die naar verwachten lange tijd blijft bestaan, kan een rolstoel via de Wmo verstrekt worden.
 

Begeleidingsondersteuning

Als u moeite heeft met uw financiële administratie, het organiseren van uw huishouden, het aangaan van sociale relaties, het krijgen van overzicht en regelmaat, is het mogelijk daarin ondersteund te worden. De ondersteuning kan gegeven worden in de vorm van maatschappelijk werk of cliëntondersteuning vanuit de Stichting Hulst voor Elkaar. Daarnaast kan via deze organisatie een beroep gedaan worden op diverse Welzijnsdiensten. Bieden de voorliggende voorzieningen onvoldoende ondersteuning om in het dagelijks leven zelfstandig te leven dan is een Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding mogelijk. Dit kan bestaan uit groeps- of individuele begeleiding geboden door een gecontracteerde zorgaanbieder.

Tevens is ondersteuning is mogelijk voor de hulpbehoevende en/of de mantelzorger in de vorm van tijdelijk verblijf. Het gaat dan om meestal logeren in een zorginstelling als sprake is van psychische problematiek. (tijdelijke ontlasting en in situaties van huiselijk geweld).

Daarnaast kan beschermd wonen aan de orde zijn. Beschermd wonen is wonen in een 'gecontroleerde' omgeving van een gespecialiseerde aanbieder als u door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen door psychische of psychosociale problematiek. Plaatsing kan alleen na een gedegen onderzoek. De feitelijke uitvoering van het beschermd wonen, gebeurt via de aangewezen centrumgemeente, Vlissingen.