Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Commissie Bezwaarschriften

Wanneer er tegen een besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of burgemeester, een bezwaarschrift kan worden ingediend, staat dit onder het besluit vermeld. De Verordening Commissie Bezwaarschriften geeft aan in welke gevallen de commissie Bezwaarschriften wordt ingeschakeld.

De commissie Bezwaarschriften wordt gevormd door voorzitter dhr. mr. A. Pronk en de leden mevr. drs. L. Helwig - van Elsäcker en dhr. H.A. van Wilgenburg.

De secretaris van de commissie is dhr. mr. drs. J.A.G.R. Jung.

Plaatsvervangende secretarissen zijn: mevr. A.C.J.M. van de Broucke, dhr. P. M. Verstraeten, dhr. M.J.R. van de Broecke, dhr. A.L.M. van de Walle en mevr. drs. T.L.E. Nicolle. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, dhr. mr. drs. J.A.G.R. Jung, op tel. 0114-389491 of J.Jung@gemeentehulst.nl.