Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vuur stoken (stookontheffing)

Scroll naar

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om planten en wilde dieren te beschermen. U mag meestal wel rookwaren en kaarsen gebruiken, tenzij de gemeente een rookverbod heeft ingesteld. Vuur voor bakken en braden is alleen toegestaan als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving.

Wilt u toch vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente. Er gelden regels voor het stoken van vuur in de open lucht, zo mag er bijvoorbeeld geen verbranding plaatsvinden binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet. Alle regels kunt u lezen in de Voorwaarden stookontheffing.

Aanvraag

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente Hulst. Een ontheffing kan digitaal, met of zonder DigiD, aangevraagd worden.

Logo DigiD

Termijn

De gemeente Hulst beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag éénmaal verlengd worden.

Aanpak

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • waarom u vuur wilt stoken
  • waar u dat precies wilt doen
  • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
  • hoe groot het vuur zal zijn
  • of u door het vuur schade verwacht toe te brengen aan wilde dieren of planten in natuurgebieden van de gemeente
  • zo ja, welke schade u verwacht 

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.