Save the Date: Zeeuws Congres Flexwonen

Op dinsdag 3 december 2019, 14.00 - 21.30 uur, vindt het Zeeuws Congres Flexwonen plaats. Het congres zal plaatsvinden bij Hotel van der Valk in Middelburg.

Een congres voor overheden, werkgevers, intermediairs, investeerders, woningcorporaties en betrokken stakeholders. Georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31.

In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonconcept, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Niet alleen voor de urgente spoedzoekers, maar ook voor jongeren, starters, buitenlandse en tijdelijke werknemers en studenten. Bovendien kan dit flexibele woonconcept helpen bij de transitie naar een duurzame woningmarkt.

Het centrale thema van het congres is: Flexwonen in Zeeland: handen uit de mouwen! Het middagprogramma heeft een praktisch, uitvoerend karakter en het avondprogramma heeft een bestuurlijke insteek.

Meer info: www.flexwonen.nl