PROFITeer mee!

PROFIT is een internationaal project, gericht op het stimuleren van innovatie bij MKB-bedrijven in de toeristische en vrijetijdssector. In Zeeland wordt PROFIT uitgevoerd door Economische Impuls Zeeland en HZ University of Applied Sciences (Kenniscentrum Kusttoerisme).

Vanuit PROFIT worden 35 Zeeuwse bedrijven, in de toeristische en vrijetijdssector,  een duwtje in de rug geboden met een persoonlijk innovatie-starttraject.  Een ervaren adviseur komt op bezoek in het bedrijf en werkt het idee uit tot een globaal innovatieplan.
Dit plan kan vervolgens besproken worden  tijdens ‘speed dates’ met experts op verschillende vakgebieden, zoals duurzaamheid, financiën en marketing. Op deze manier krijgt het idee vorm en heeft het bedrijf een goede startpositie om daadwerkelijk te gaan innoveren.
Aan dit innovatie-starttraject zijn geen kosten verbonden, deze worden volledig vergoed vanuit het project PROFIT. 

Meedoen? Kijk op www.profittourism.eu.